Ter Apel

Programma Open azc dag zaterdag 28 september 13.00-16.00 uur

Met het openstellen van de azc’s willen we u een kijkje geven in het leven in een asielzoekerscentrum en ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders creëren. De deuren staan open voor iedereen! Van 13.00 tot 16.00 uur zijn er rondleidingen, workshops en lekkere hapjes uit de landen waar vluchtelingen vandaan komen. Ook is er muziek en zijn er speciale activiteiten voor kinderen. Daarnaast vertellen organisaties u graag meer over hun werkzaamheden op een opvanglocatie.

“Bakkie doen?”

Op de open dag is het belangrijk om verbinding met elkaar te krijgen. Daarom mag een gezellig "Bakkie doen?” zeker niet ontbreken. Vluchtelingen bieden u graag een kopje koffie of thee en een gesprekje aan.

 

Uitleg locatie

In het asielcomplex in Ter Apel bevinden zich naast het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meerdere opvanglocaties van het COA, te weten:

1. Wachtkamer / centrale ontvangstlocatie (col): hier verblijven asielzoekers tijdens de eerste dagen van hun asielaanvraag;2

2. Procesopvanglocatie (pol): de verblijfplaats van vreemdelingen tijdens de algemene asielprocedure en de 6 dagen rust- en voorbereidingstermijn die daar aan voorafgaat

3. Vrijheidsbeperkende locatie (vbl): in de vbl krijgen uitgeprocedeerde asielzoekers gedurende 12 weken begeleiding en ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst. 

4. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv): deze locatie biedt opvang aan jongeren onder 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door een ouder of een meerderjarige bloed- of aanverwant.

Op al deze locaties geldt dat asielzoekers er in principe kort verblijven, dat kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Bij uitzondering kan de verblijfsduur in de vbl oplopen tot enige jaren.

> Lees meer over deze locatie

Ter Apel

Ter Apelervenen 4 9561 MC Ter Apel
Adres

Ter Apelervenen 4
9561 MC Ter Apel
Nederland