Ter Apel

Programma Open azc dag 22 september 13.00-16.00

Het programma is nog in ontwikkeling.

Uitleg locatie

In het uitgebreide asielcomplex in Ter Apel bevinden zich naast het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meerdere opvanglocaties van het COA, te weten:

  • wachtkamer / centrale ontvangstlocatie (col): hier verblijven asielzoekers tijdens de eerste dagen van hun asielaanvraag;

  • amv-opvang: voor alleenstaande minderjarige asielzoekers, eveneens tijdens de eerste dagen van hun asielaanvraag;

  • procesopvanglocatie (pol): gedurende de aanloop naar en tijdens de algemene asielprocedure bij de IND worden asielzoekers in de pol opgevangen;

  • vrijheidsbeperkende locatie (vbl): in de vbl krijgen uitgeprocedeerde asielzoekers gedurende 12 weken begeleiding en ondersteuning bij vertrek uit Nederland. De Dienst Terugkeer en Vertrek speelt hierbij een grote rol.

Op al deze locaties geldt dat asielzoekers er in principe kort verblijven, dat kan variëren van enkele dagen tot enkele maanden. Bij uitzondering kan de verblijfsduur in de vbl oplopen tot enige jaren.

Bewoners mogen als in elk azc het terrein op en af, en ook kunnen zij gewoon bezoek ontvangen volgens de gebruikelijke COA-regels.
Voor de vrijheidsbeperkende locatie geldt dat men door de week een dagelijkse meldplicht heeft. Ook moeten de bewoners van de vbl binnen de gemeentegrens blijven.

In de col krijgen de mensen drie maaltijden per dag, in de andere locaties krijgt men eetgeld - geen zakgeld.

Voor de kinderen zijn er dezelfde voorzieningen als op andere opvanglocaties. Zo gaan ze gewoon naar school, behalve de kinderen in de col, omdat die nog maar net in Nederland zij aangekomen. Verder kunnen kinderen gebruik maken van het open leercentrum op de locatie, en er worden geregeld activiteiten voor hen georganiseerd.

Ter Apel

Ter Apelervenen 4 9561 MC Ter Apel
Adres

Ter Apelervenen 4
9561 MC Ter Apel
Nederland