Arnhem Vreedenburgh

Programma Open azc dag 22 september 13.00-16.00 uur

Het programma is nog in ontwikkeling.

Locatie
De opvanglocatie Arnhem-Zuid ligt in een buitenwijk van de stad Arnhem.

De locatie is voor de opvang van asielzoekers gebouwd en sinds 1994, met een tussenpoos van enkele maanden in 2005/2006, in gebruik en heeft maximaal 339 opvangplaatsen. Het gebouw telt 3 verdiepingen met per verdieping een gezamenlijke keuken.

De locatie is een procesopvanglocatie (pol), voor vreemdelingen die bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zevenaar de algemene asielprocedure doorlopen. In een pol worden asielzoekers opgevangen die in de eerste fase van de asielprocedure zitten (de Algemene Asielprocedure). De pol’s bevinden zich altijd in de buurt van een kantoor van de IND. In de pol is met name aandacht voor gesprekken tussen asielzoeker en advocaat, voorlichting door VluchtelingenWerk, voorlichting over het COA en medisch advies. In een pol worden maaltijden verstrekt.

> Lees meer over deze locatie

Arnhem Vreedenburgh

Groningensingel 1225 6835 HZ Arnhem
Adres

Groningensingel 1225
6835 HZ Arnhem
Nederland