Arnhem Vredenburg

Programma Open azc dag zaterdag 28 september 13.00-16.00 uur

Met het openstellen van de azc’s willen we u een kijkje geven in het leven in een asielzoekerscentrum en ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders creëren. De deuren staan open voor iedereen! Van 13.00 tot 16.00 uur zijn er rondleidingen, workshops en lekkere hapjes uit de landen waar vluchtelingen vandaan komen. Ook is er muziek en zijn er speciale activiteiten voor kinderen. Daarnaast vertellen organisaties u graag meer over hun werkzaamheden op een opvanglocatie.

“Bakkie doen?”

Op de open dag is het belangrijk om verbinding met elkaar te krijgen. Daarom mag een gezellig "Bakkie doen?” zeker niet ontbreken. Vluchtelingen bieden u graag een kopje koffie of thee en een gesprekje aan.

Locatie
De opvanglocatie Arnhem-Zuid ligt in een buitenwijk van de stad Arnhem.

De locatie is voor de opvang van asielzoekers gebouwd en sinds 1994, met een tussenpoos van enkele maanden in 2005/2006, in gebruik en heeft maximaal 339 opvangplaatsen. Het gebouw telt 3 verdiepingen met per verdieping een gezamenlijke keuken.

De locatie is een procesopvanglocatie (pol), voor vreemdelingen die bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Zevenaar de algemene asielprocedure doorlopen. In een pol worden asielzoekers opgevangen die in de eerste fase van de asielprocedure zitten (de Algemene Asielprocedure). De pol’s bevinden zich altijd in de buurt van een kantoor van de IND. In de pol is met name aandacht voor gesprekken tussen asielzoeker en advocaat, voorlichting door VluchtelingenWerk, voorlichting over het COA en medisch advies. In een pol worden maaltijden verstrekt.

> Lees meer over deze locatie

Arnhem Vredenburg

Groningensingel 1225 6835 HZ Arnhem
Adres

Groningensingel 1225
6835 HZ Arnhem
Nederland