Open azc dag

 • Open azc dag

Open azc dag

Op zaterdag 28 september 2019 - Nationale Burendag - organiseerden we opnieuw de landelijke Open azc dag. De vijfde Open azc dag stond net zoals voorgaande jaren in het teken van ontmoetingen tussen azc-bewoners en Nederlanders. 

Laat je e-mailadres achter als je updates wilt ontvangen over de volgende Open azc dag.

Stuur mij updates over de Open azc dag

Bekijk de terugblikvideo

Persoonlijke verhalen

Foto van HasanHasan: "Ik wil mensen bij elkaar brengen"

 > Lees het verhaal van Hasan, die 2,5 jaar in een azc woonde.

 

 

 

 

 

 

 

Samer en Renée Renée: "Geen vraag was te gek, ik mocht alles vragen"

 > Lees het verhaal van scholiere Renée (17), zij wilde dolgraag eens een vluchteling ontmoeten.  Haar eerste ontmoeting met vluchtelingen maakte direct veel indruk. 'Ik realiseerde me dat we eigenlijk nauwelijks verschillen.'

 

 

 

 

 

 

Vani Vani: "Open azc dag bracht zoveel bij mij teweeg"

 > Lees het verhaal van Vani, die uit nieuwsgierigheid de Open azc dag bezocht. Na afloop was ze zo onder de indruk, dat ze zich direct aanmeldde als vrijwilliger.

 

 

 

 

 

 

Bart Bart: 'Een gesprekje met een onbekende, kan ogen openen'

 > 'Zin in een kopje koffie?' Die vraag stellen vluchtelingen voor de actie 'Bakkie doen?' tijdens Open azc dag. Ook Bart van Leeuwen werd door de koffieschenkers van VluchtelingenWerk aangesproken. Hij sprak kort met de Syrische Johnny, maar kwam later die ochtend nog even terug, mét een pak stroopwafels. 'Om te bedanken voor de gratis koffie.'

Organisatie Open azc dag

COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de organisatie in de vreemdelingenketen die asielzoekers leefbare en veilige opvang biedt en hen begeleidt naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Dit doet het COA in samenwerking met partners in de samenleving.

Er zijn verschillende soorten opvangcentra. Waar een asielzoeker woont, is afhankelijk van de fase waarin hij zit tijdens de asielprocedure. Asielzoekers hebben recht op opvang wanneer zij over onvoldoende middelen beschikken om in hun bestaan te kunnen voorzien. De opvang bestaat uit onderdak, leefgeld en toegang tot basisvoorzieningen zoals medisch noodzakelijke zorg. 

Het COA streeft naar ‘vroege integratie en participatie’. Dit omvat alle activiteiten van het COA om beter en in een vroeg stadium aan te sluiten bij de kansen en talenten van bewo­ners. Met als doel: zo snel mogelijk kunnen participeren en integreren in Nederland. Het COA werkt nauw samen met gemeenten en andere partners in de samenleving om het integratie- en participatieaanbod voor bewoners te blijven ontwikkelen. Zo zorgen we ervoor dat bewoners ervaring opdoen met taal, werk, opleiding en het opbouwen van een netwerk.

Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De taken staan in de Wet COA.

VluchtelingenWerk Nederland

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Hoe brengt VluchtelingenWerk deze missie in de praktijk?

 • Begeleiding tijdens de asielprocedure:
  Ter ondersteuning zitten we bij gesprekken van de asielzoeker met de Immigratie- en Naturalisatiedienst en helpen hen bij het onderbouwen van de asielaanvraag.
 • Begeleiding bij gezinshereniging:
  Vluchtelingen die gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. Dat klinkt mooi, maar in de praktijk is het vaak een ingewikkelde, tijdrovende procedure. Wij bieden gezinnen praktische hulp.
 • Begeleiding aan kinderen:
  Vluchtelingkinderen zijn zich vaak zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Onze kinderprojecten geven kinderen zelfvertrouwen, zorgen voor de broodnodige ontspanning en ondersteunen hen tijdens de asielprocedure.
 • Belangenbehartiging:
  Wij zijn de belangrijkste belangenbehartiger van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. We kaarten knelpunten aan in de uitvoering van wet- en regelgeving bij overheid en politeik, doen voorstellen voor een beter beleid en reageren op wetsvoorstellen. Naast politieke steun is maatschappelijk draagvlak nodig om de positie van vluchtelingen in Nederland te verbeteren. Dit doen wij met publiekscampagnes of acties, alleen of met andere hulporganisaties.
 • Educatie:
  Wij willen jongeren betrekken bij vluchtelingen. Daarom laten wij hen zien waarom mensen vluchten en wat een vluchteling doormaakt na aankomst in Nederland. Dat doen we met speciaal lesmateriaal over vluchtelingen.


De Vereniging VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en met vele vrijwilligers inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen.

IND (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat de IND alle verblijfsaanvragen beoordeelt van mensen die in Nederland willen wonen of die graag Nederlander willen worden. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en die daarom hier asiel aanvragen. Maar ook om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin willen vormen met iemand die hier al woont. Daarnaast behandelt de IND naturalisatieverzoeken van mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom een Nederlands paspoort willen aanvragen. Bij de IND toetsen we elke aanvraag afzonderlijk aan de regels van het vreemdelingenbeleid. Dat betekent dat we goed luisteren naar het verhaal van elke aanvrager zodat elke beslissing die we nemen, recht doet aan ieders persoonlijke situatie.  De IND is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.